Murbiernes skader medføre indendørs fugtproblemer. Løsningen er nye fuger, der hvor du kan se skader - eller i værste fald omfugning af alt murværk.

Hvordan opdager du murbiens skader

Du kan tydeligt se, om dine mørtelfuger har besøg af murbier. Det viser sig typisk ved en serie af huller i mørtlen – ofte med flest huller i de vandrette fuger. De synlige huller efter murbier er runde og med en diameter på ca. 5-6 mm.
Ved aktive angreb af murbier kan du se en sværm af murbier om sommeren ved hullerne – især i solskinsvejr.

Murbien forekommer normalt i mørtelfuger på lune, solvendte murflader, primært i ældre murværk, der er opmuret med ren kalkmørtel.
Men murbien angriber også nyere murværk, fx inden fugemørtlen har opnået den rette styrke, eller hvis fugerne ikke er helt fyldte. Murværk – både nyt og efterfuget – er særlig udsat for angreb af murbier, hvis:

1

Der er anvendt ren kalkmørtel

  • Fugemørtlen ikke er færdighærdet
  • Fugerne er udført mangelfuldt
  • Fugerne ikke er vedligeholdt
  • Der er opstået frostskader

Tjek og vedligehold murværket

Du bør jævnligt undersøge dit murværk for huller og løse, skadede mørtelfuger. Hvis du konstaterer disse skader, bør du udkradse fugerne og fuge dem efter med ny mørtel. Fugerne skal have en dybde på mindst 13 mm.
Hvis fugerne i murværket generelt er svage og angrebet af murbier, vil det være ideelt at omfuge alt det udvendige murværk.

Hvornår er det bedst at udbedre fugeskader efter murbier

Bemærk, omfugning skal ske i september/oktober/november måned – dvs. efter biernes flyvetid, da nyudklækkede voksne bier nemt kan grave sig gennem en fugemørtel, der ikke er færdighærdet.

Ring på 71 71 06 06 eller 71 71 05 05 eller send os en mail, for et uforpligtende tilbud på reparation af dit murværk

Vi kommer også gerne og laver en vurdering af murværkets stand, uden beregning!